Rapport om målrettet kundeinformation på det finansielle område 2006

En arbejdsgruppe med de finansielle organisationer og Forbrugerrådet har sammen med Økonomi- og Erhvervsministeriet kulegravet de mange informationskrav ved finansiel rådgivning. Arbejdsgruppen har nu en rapport klar til ministeren og foreslår her, at forbrugerne alene modtager de oplysninger, som de personligt har behov for i en konkret situation. Øvrige informationer skal stilles til rådighed, så kunderne nemt og enkelt kan finde dem, hvis de får behov for det.

Regeringen har i regeringsgrundlaget "Nye mål" foreslået indførelsen af en klageansvarlig i de finansielle virksomheder. Arbejdsgruppen opstiller endvidere i rapporten forslag til, hvordan den klageansvarlige indføres.

Download følgende faktablade her:

Læs hele rapporten her (pdf)