EIOPA-erklæring om udbytte og variabel aflønningspolitik i forbindelse med COVID-19

Den europæiske forsikringstilsynsmyndighed (EIOPA) har på baggrund af COVID-19 og usikkerheden om den økonomiske udvikling opfordret til, at forsikrings- og pensionsselskaber midlertidigt suspenderer alle udbyttebetalinger og tilbagekøb af aktier. EIOPA opfordrer også til tilbageholdenhed i forhold til variabel aflønning.

EIOPA henviser i udtalelsen til, at det er vigtigt at sikre adgangen til og kontinuiteten i forsikringsservices og at sikre forsikrings- og pensionssektorens evne til fortsat at kunne udføre sin rolle i samfundet, og at selskaberne derfor bør tage de nødvendige skridt for at opretholde en robust kapitalposition for at kunne beskytte forsikringstagerne og absorbere potentielle tab.

 

Finanstilsynet bakker op om erklæringen og opfordrer danske forsikrings- og pensionsselskaber til at handle i overensstemmelse med opfordringen.

 

Læs EIOPA’s erklæring her (pdf)