Opfølgning på julebrev til livsforsikringsselskaber og tværgående pensionsselskaber om opgørelse af hensættelser til solvens

Finanstilsynet har offentliggjort sin opfølgning på julebrevet fra december 2018 om virksomheders værdiansættelse af hensættelser til solvensformål. 25 virksomheder har fået påbud om opgøre hensættelserne i overensstemmelse med de gældende krav i bl.a. værdiansættelsesbekendtgørelsen.

Kontakt

Vicedirektør

Carsten Brogaard
33 55 83 85
cbr@ftnet.dk

Læs: Opfølgning på julebrev fra 2018 Ændrede metoder for opgørelse af hensættelser til solvensformål

 

Se redegørelserne om påbud her