Løbende opfølgning på solvensdækning i pensionsselskaber

I lyset af udviklingen i relation til COVID-19 og udviklingen på de finansielle markeder har Finanstilsynet behov for at følge udviklingen i pensionssektoren tættere og har bedt selskaberne om indberetninger på ugentlig basis den næste måned.

Finanstilsynet har bedt selskaberne om indberette solvensdækning på ugentlig basis sammen med en simpel stresstest, hvor der skal regnes på, hvordan solvenssituationen vil udvikle sig, hvis den negative udvikling på de finansielle markeder fortsætter.

 

På denne baggrund skal selskaberne indsende supplerende oplysninger til Finanstilsynet på mail følgende onsdage: den 18. marts, 25. marts, 1. april, 8. april og 15. april. Oplysningerne skal indeholde en beregning af solvensdækningen pr. dagen før indberetningen, dvs. tirsdag, samt en beregning af, hvad solvensdækningen ville være pr. samme opgørelsesdag, såfremt aktiekurserne var faldet med 15 pct. yderligere og renteniveauet samtidigt parallelt var ændret i den solvensmæssigt værste retning med 25 bps. Såfremt virksomheden ønsker at gøre opmærksom på særlige forhold, så kan dette gøres i forlængelse af oplysningerne. 

Markedsrenteprodukter

Finanstilsynet har derudover bedt selskaberne om sammen med den første indsendelse at oplyse, hvilke effekter den senere tids udvikling har haft for kunder med markedsrenteprodukter. Konkret ønsker Finanstilsynet oplysning om de relative økonomiske effekter på kundernes depot, der er oplevet i perioden fra 31. december 2019 frem til i opgørelsesdagen, dvs. 17. marts 2020. Virksomheden bedes oplyse de relative ændringer, der er sket i den pågældende periode for en 60 årig og en 65 årig kundes depot i selskabets største markedsrenteprodukt.

Opdatering 25. juni 2020: 

Som følge af udviklingen på de finansielle markeder ophører indberetningerne. Indberetningen indsendt onsdag den 17. juni var således den sidste.