Fleksibilitet i forhold til indberetninger mv. for forsikringsselskaber i lyset af COVID-19

Finanstilsynet følger den europæiske forsikringstilsynsmyndigheds anbefalinger om øget fleksibilitet i forhold til indberetninger mv. på baggrund af COVID-19.

Kontakt

Kontorchef

Line Bergmann
+45 33 55 84 45
lib@ftnet.dk

Den europæiske forsikringstilsynsmyndighed EIOPA har taget initiativ til, at de nationale myndigheder kan udvise fleksibilitet i forhold til de frister, der gælder for en række af de indberetninger, forsikringsselskaberne skal indsende, samt i forhold til offentliggørelse af visse oplysninger. Formålet er at give selskaberne mulighed for at sikre fokus på at varetage nødvendige opgaver til gavn for forsikringstagerne i den nuværende situation.

Forsikringsselskaberne kan på baggrund af situationen få længere tid end sædvanligt til at indsende de påkrævede indberetninger og til at offentliggøre oplysninger. EIOPA har offentliggjort en række konkrete frister.

Finanstilsynet følger de skitserede retningslinjer, og danske forsikringsselskaber, der ønsker at gøre brug af muligheden for at indberette eller offentliggøre senere end de almindelige frister, skal blot give Finanstilsynet oplysning herom på SEKO2-Postkasse@ftnet.dk.

Der er ud over de konkrete muligheder, som fremgår af EIOPA’s meddelelse, mulighed for, at Finanstilsynet kan udvise fleksibilitet i forhold til de krav, der gælder for indsendelse af rapporten om Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Virksomheder, der ønsker at gøre brug af en sådan fleksibilitet, skal ligeledes give Finanstilsynet oplysning herom  på SEKO2-Postkasse@ftnet.dk.

Der er alene tale om en mulighed, som virksomhederne kan udnytte, hvis der er behov for det, og det vil fortsat være muligt at indberette på normal vis og inden for de frister, der sædvanligvis gælder.

Læs EIOPA’s meddelelse: https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory