Anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder

Finanstilsynet sender i dag anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder for direktionsmedlemmer og nøglepersoner i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter i offentlig høring. Rapporten er udarbejdet af et fagudvalg med deltagelse af eksterne eksperter og repræsentanter fra den finansielle sektor.

Kontakt

Kontorchef

Tobias Thygesen
+45 33 55 82 70
tot@ftnet.dk

Den finansielle regulering indeholder krav om, at ledelsen i finansielle virksomheder skal være egnede til den rolle, de har. Det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvad der er tilstrækkelige erfaringer og kompetencer. Med henblik på at bidrage til klarhed over, hvad der kræves i forhold til forskellige roller, giver fagudvalget i rapporten forslag til mere konkrete kompetence- og erfaringskrav.

 

Rapporten anbefaler f.eks., at man, hvis man skal være administrerende direktør i et SIFI, skal have mindst ti års nylig praktisk erfaring indenfor områder relateret til det konkrete instituts forretningsmodel. En signifikant andel af denne erfaring skal være opnået i en ledelsesrolle.

 

”Der har i de senere år været et stort fokus på, at finansielle virksomheder har de rette kompetencer i ledelsen. Målet med anbefalingerne er, at det bliver lettere at navigere i og planlægge i forhold til reglerne for finansielle virksomheder. Udvalgets rapport konkretiserer de allerede gældende regler, men kommer også med anbefalinger til yderligere krav, som vil styrke ledelsen af de omfattede finansielle virksomheder,” siger Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet.

 

Baggrund

 

Rapporten er et resultat af et arbejde i et fagudvalg med repræsentanter fra bl.a. universiteterne, Finanstilsynet, Erhvervsministeriet og nuværende såvel som forhenværende medarbejdere fra den finansielle sektor, hvoraf mange har varetaget de funktioner, som rapporten omhandler.

 

Fagudvalget blev nedsat på baggrund af den politiske aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering af 19. september 2018. Aftalen fastsatte, at der skulle fastlægges kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder for nøglepersonstillinger i SIFI’er, pengeinstitutter og betalings- og e-pengeinstitutter med henblik på at skabe klarhed om ansvar, roller og arbejdsdeling. Dette udsprang af Finanstilsynets konference om ”Fit & proper-reglerne i gode tider” i 2016 og et efterfølgende diskussionspapir med samme titel.

 

Udover at komme med anbefalinger til mere konkrete kompetence- og erfaringskrav, er fagudvalget kommet med en række supplerende anbefalinger, som fagudvalget føler ligger i naturlig forlængelse af fagudvalgets arbejde. Det er fagudvalgets forventning, at disse krav vil bidrage til en bedre ledelse og styring af finansielle virksomheder.

 

Interesserede parter kan sende høringssvar inden den 7. august 2020. Finanstilsynet vil tage høringssvarene med i det videre arbejde med fagudvalgets anbefalinger.

  

Oversigt over fagudvalgets anbefalinger

 

Anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder