Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo oktober 2019

Ved udgangen af oktober var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 33 og dermed to færre i forhold til september. Pandora var ultimo oktober den mest shortede danske aktie og Ambu den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Ved udgangen af oktober var der samlet set korte nettopositioner i Pandora svarende til 10,6 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er et fald på 0,5 procentpoint i forhold til måneden før. Ambu var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 9,7 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, hvilket er et fald på 1,4 procentpoint i forhold til september.

Investorerne havde betydelige korte nettopositioner (dvs. over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital) i 33 danske aktier ved udgangen af oktober. Der var ved udgangen af oktober i alt fire aktier, hvor de korte nettopositioner svarede til mere end 5 pct. af den udstedte aktiekapital.

 

Finanstilsynet har dertil opdateret en række tidligere publicerede figurer vedrørende udviklingen i shortselling af danske aktier. Notatet kan findes her.

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør primo hver måned en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i shortsellingforordningen. Det vil sige, at kun korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital indberettes til Finanstilsynet. Korte nettopositioner under 0,2 pct. indgår derfor ikke i opgørelsen, og de korte nettopositioner kan derfor godt være højere end angivet i tabellerne. Bemærk at der kan være indberettet fejlbehæftede korte nettopositioner, og at statistikken derfor kan blive revideret løbende.