Forbedret likviditet på det danske aktiemarked

Almindelige private investorer har oplevet en forbedring af likviditeten på det danske aktiemarked siden 2008. Forskellen mellem købs- og salgspriser for en aktie er faldet, ligesom mulighederne for at handle for større beløb er blevet bedre. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Siden 2008 er det blevet lettere og billigere for almindelige investorer at handle aktier på Nasdaq Copenhagen. Den positive udvikling ses for både small, mid og large cap-aktier.

 

Konklusionen er baseret på en analyse af alle ordrer og handler på Nasdaq Copenhagen fra 2008 til 2017. Her er udviklingen undersøgt for tre likviditetsmål, som er særligt relevante for den private investor.

 

Det første mål viser, at forskellen mellem de bedste købs- og salgspriser er faldet i perioden. Det er altså blevet billigere at handle små aktiepositioner.

 

Det andet likviditetsmål viser, at købs- og salgskurserne er kommet tættere på hinanden, når der handles for større beløb. Med andre ord er markedsdybden blevet forbedret. Konkret bliver det vist, at omkostningen ved aktiehandler på 143.000 kr. er faldet. Dette beløb er valgt i analysen, da kun 5 pct. af alle handler på Nasdaq Copenhagen i andet halvår 2016 var større end 143.000 kr., og det dermed er en stor handel for en almindelig privat investor.

 

Det tredje likviditetsmål viser, at det i en større del af børsens åbningstid er blevet muligt at handle en relativ stor portion aktier, dvs. aktier for 143.000 kr.

 

Den positive udvikling synes at skyldes en kombination af permanente og midlertidige forhold.

 

”Den permanente forbedring skyldes den teknologiske udvikling, der har gjort det nemmere og billigere at indlægge ordrer og handle. Den midlertidige forbedring i likviditeten stammer fra fald i markedsvolatiliteten og den lempelige pengepolitik. Det har givet øget risikovillighed og efterspørgsel efter aktier, hvilket ser ud til at have været positivt for likviditeten,” siger underdirektør Anders Balling.

 

”Det betyder dog også, at der kan komme en tilbagegang i likviditeten, når volatiliteten stiger, og pengepolitikken normaliseres. Den risiko skal investorer være opmærksomme på”, påpeger Anders Balling.

 

Læs analysen her.

Baggrund

Høj og robust likviditet er vigtig for at have et effektivt og velfungerende aktiemarked. Investorer efterspørger aktier, som kan handles hurtigt, til enhver tid og til lave omkostninger. Det forbedrer også virksomhedernes finansieringsmuligheder, da den høje likviditet bidrager til, at de nemmere kan udstede nye aktier og få højere priser.

 

Analysen viser, at likviditeten er forbedret ifølge de tre likviditetsmål nævnt ovenfor. De dækker nogle få dimensioner af likviditet, og der kan derfor være andre mål, hvor der er sket en forværring.