Finanstilsynet planlægger forbud mod binære optioner for at beskytte detailkunder

Finanstilsynet planlægger i lighed med andre nationale kompetente myndigheder at vedtage permanent forbud mod markeds­føring, distribu­tion eller salg af binære optioner til detailkunder i og fra Danmark.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har siden den 2. juli 2018 haft midlertidigt forbud mod markedsføring, distribution eller salg af binære optioner til detailkunder1. Finanstilsynet har gentagne gange advaret detailkunder mod inve­stering i binære optioner og har håndhævet ESMA’s midlertidige forbud.

Binære optioner er i sagens natur risikable og komplekse produkter og handles ofte spekulativt via internettet med udbydere, der ikke iagttager gældende investorbeskyttende regler.

Finanstilsynet deler ESMA’s og andre kompetente nationale myndigheders bekymring om det stigende antal detailkunder i hele EU, der køber binære optioner og konsekvent taber deres penge. Finanstilsynet vurderer desuden, at risikoen for detailkunderne vil være til stede i såvel Danmark som i resten af EU, hvis ikke de kompetente nationale myndigheder udnytter deres beføjelse til at fastsætte permanent forbud til erstatning for ESMA’s midlertidige forbud.

Finanstilsynet påtænker derfor i lighed med andre nationale kompetente myn­digheder at vedtage permanent forbud mod markeds­føring, distribu­tion eller salg af binære optioner til detailkunder2. Forbuddet vil gælde udbud af binære optioner til detailkunder i og fra Danmark og vil således gælde såvel danske værdipapirhandlere som værdipapir­handlere, der opererer i Danmark via den frie etableringsret eller i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser. Forbuddet påtænkes at få virkning primo juli 2019.

Læs ESMA’s seneste afgørelse om fornyelse af det midlertidige forbud mod markeds­føring, distribu­tion eller salg af binære optioner til detailkunder her.Det midlertidige forbud er indført i medfør af artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.

Forbuddet vil blive indført i medfør af artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.