Danske Bank politianmeldt for Flexinvest Fri-salg

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet sagen om Danske Bank og salget af investeringsproduktet Flexinvest Fri. Danske Bank er meldt til politiet og modtager en række påbud i forbindelse med salget af Flexinvest Fri.

Banken bliver politianmeldt for vildledning af kunderne. Selvom banken blev bekendt med, at en meget stor del af deres kunder kunne forvente et negativt nettoafkast, oplyste banken ikke kunderne om det. Banken fortsatte også i en længere periode med at sælge de pågældende investeringsstrategier i Flexinvest Fri til nye kunder. De nye kunder blev heller ikke oplyst om det forventede negative nettoafkast.

Det er efter Finanstilsynets opfattelse en meget alvorlig overtrædelse af de forbrugerbeskyttende regler, der gælder på området. En overtrædelse, som også kan være med til at svække tilliden til det finansielle system.

Påbud

Finanstilsynet har også truffet afgørelse om en række påbud til Danske Bank i forbindelse med salget af Flexinvest Fri med forventet negativt nettoafkast.

Danske Bank skal som følge af afgørelsen gennemføre nye egnethedstests af alle kunder med en investeringsaftale i Flexinvest Fri. Banken skal også berigtige den mangelfulde kommunikation til hver enkelt Flexinvest Fri-kunde, der har haft et forventet negativt nettoafkast.

Banken har derudover modtaget en række andre påbud med henblik på at sikre, at den lever op til investorbeskyttelsesreglerne ved salg af og rådgivning om investeringsprodukter.

Fortsat fokus på investeringsprodukter med lav risiko og kort horisont

Finanstilsynet har som tidligere oplyst fortsat et skærpet fokus på udbud af investeringsprodukter til kunder med lav risikovillighed og kort tidshorisont, blandt andet på baggrund af den aktuelle sag og mere generelt på baggrund af det meget lave renteniveau.

”Det er afgørende for kundernes tillid, at bankernes rådgivning er retvisende. Den seneste renteudvikling stiller store krav til bankernes rådgivning i forbindelse med salg af formueprodukter. Udfordringen er særligt stor, fordi kunderne har et alternativ i form af en indlånskonto, som med dagens renteniveau for mange er et ganske attraktivt opsparingsprodukt,” siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.