Short sellere er mest aktive i de store og likvide aktier

Short selling af danske børsnoterede aktier er steget kraftigt de senere år. Det er især aktiernes størrelse og likviditet, som er afgørende for om og hvor meget en aktie shortes. Derimod er aktiernes historiske kursudvikling af mindre betydning. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Markedsværdien af shortede danske aktier udgør ca. 28 mia. kr. og er dermed ca. seksdoblet siden 2013.

Finanstilsynet har derfor set nærmere på fællestrækkene for shortede danske aktier, samt hvilke karakteristika, som knytter sig til de korte positioner.

Overordnet er det typisk de største og mest likvide aktier, der shortes.

Analysen viser endvidere, at næsten alle short sellere i danske aktier stammer fra udlandet, især USA og Storbritannien, og at short sellerne generelt har korte positioner i danske aktier i relativt kort tid, idet kun 30 pct. af positionerne eksisterer mere end tre måneder.

Det fremgår også, at hverken en periode med stigende eller faldende aktiekurs synes at gøre det mere sandsynligt, at der bliver taget korte nettopositioner i en aktie. Og hvis en short seller allerede har en kort position i aktien, er der heller ikke generelt tegn på, at kursudviklingen har betydning for, om short selleren øger eller mindsker sin korte position i aktien.

På den baggrund konstaterer underdirektør Anders Balling: ”Der er ikke tegn på, at short sellerne generelt bidrager til større udsving på aktiekurserne. Når vi ser på data, tyder det ikke på, at short sellerne agerer procyklisk. Dvs. ved kursfald ser vi ikke, at de øger deres korte nettoposition ved at sælge flere aktier og dermed forstærker kursfaldet. På samme måde er der heller ikke tegn på, at short sellerne generelt køber aktier, når kursen stiger og dermed kommer til at presse kurserne yderligere op.”

Læs hele analysen her.

Om short selling

En kort position tages typisk ved, at short selleren låner aktier og dernæst sælger dem på markedet. Short selleren skal senere levere de lånte aktier tilbage. Det sker ved at købe dem i markedet og derefter levere dem tilbage til udlåneren. Alternativt kan short selleren anvende derivater til at tage en kort position i en aktie. En short seller tjener på sin korte position, hvis aktiekursen falder.

Finanstilsynet offentliggør primo hver måned en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.