Kraftig vækst i shortselling af danske aktier

Shortselling af danske børsnoterede aktier er steget kraftigt i de senere år. I starten af 2018 var der samlet set indberettet korte positioner for 25 mia. kr. Det svarer til ca. 1 pct. af den samlede værdi af det danske noterede aktiemarked, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Omfanget af shortselling på det danske aktiemarked er på fem år vokset fra 0,3 pct. af markedsværdien til knap 1 pct. Det er i høj grad aktierne i de store large cap-selskaber, der er genstand for shortselling, og udviklingen er særligt drevet af en stigning i de korte positioner i medicinalaktier.

Analysen er udarbejdet på grundlag af de indberetninger, Finanstilsynet modtager. Shortsellere skal indberette til Finanstilsynet, hvis deres korte position i en aktie overskrider 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital. Der er dog også korte positioner under 0,2 pct., og det samlede omfang af shortselling er derfor større, end tallene viser.

Overordnet set er der flere fordele end ulemper ved shortselling, skriver Finanstilsynet i analysen.

”På plussiden tæller, at shortselling øger likviditeten og dermed kan bidrage til f.eks. en bedre prisdannelse på markedet. Derudover giver shortselling mulighed for mere målrettet at afdække og tilpasse sine risikoeksponeringer, hvilket kan medvirke til at begrænse systemiske risici”, siger underdirektør Anders Balling.
”På minussiden tæller, at shortselling i et stresset marked kan være med til forstærke markedsuro, især for selskaber hvis forretningsmodel i høj grad er baseret på, at markedet har tillid til deres robusthed og soliditet – det gælder f.eks. for pengeinstitutter. Men samlet set vejer fordelene tungest,” siger Anders Balling.

Om shortselling:

En kort position tages typisk ved, at shortselleren låner aktier og dernæst sælger dem på markedet. Shortselleren skal senere levere de lånte aktier tilbage. Det sker ved at købe dem i markedet og derefter levere dem tilbage til udlåneren. Alternativt kan shortselleren anvende derivater til at tage en kort position i en aktie. En shortseller tjener på sin korte position, hvis aktiekurserne falder.

Siden 2012 har der været fælles EU-regler om shortselling. Reglerne indebærer bl.a., at alle positioner over 0,2 pct. skal indberettes til myndighederne (i Danmark Finanstilsynet), og alle positioner over 0,5 pct. skal offentliggøres.

Myndighederne kan suspendere shortselling i enkeltaktier, hvis de vurderer, at det skaber markedsuro. Denne mulighed har dog kun været anvendt i meget begrænset omfang i EU siden 2012 og ikke i Danmark.

 

Læs hele notatet om shortselling i Danmark her.