Short sellerne har tabt på deres korte positioner i danske aktier

Short sellerne i danske aktier har tabt på deres korte positioner de senere år. Siden 2013 har de samlet set realiseret et nettotab på 8,2 mia. kr. på deres korte positioner i danske aktier. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Siden 2013 har short sellere haft svært ved at realisere positive afkast på deres korte positioner i danske aktier. Det har ført til, at deres korte positioner i alt har givet dem et nettotab på 8,2 mia. kr.

Hvis man ser nærmere på short sellernes individuelle tab og gevinster ser man, at tabene er bredt fordelt på short sellerne, uafhængigt af deres hjemland samt positionens løbetid og størrelse. 

Short sellernes tab skal bl.a. ses i lyset af de generelle kursstigninger på det danske aktiemarked de senere år, samt at markedet har været forholdsvist roligt, hvilket gør det vanskeligere at tjene på korte positioner. 

Tabene er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at short sellernes strategi ikke har fungeret efter hensigten. 

Underdirektør Anders Balling forklarer: ”Short selling foretages typisk af hedge fonde, der investerer i en relativ kursudvikling, altså hvordan én aktie klarer sig i forhold til en anden aktie. En kort position i en dansk aktie indgår derfor typisk som et led i en bredere og mere overordnet investeringsstrategi, og hedge fondenes succes kan derfor ikke måles ud fra afkastet på deres korte positioner i danske aktier alene”. 

”Selvom short sellerne siden 2013 samlet set har tabt over 8 mia. kr. på deres korte positioner i danske aktier, kan de godt have haft positive afkast på deres overordnede strategier. Bag det samlede tab ser vi desuden en stor spredning i de enkelte positioners afkast, og at der er en del short sellere, der har tjent på deres korte positioner på det danske aktiemarked”, fortsætter Anders Balling.

Læs hele analysen her.

Om short selling:

En kort position tages typisk ved, at short selleren låner aktier og dernæst sælger dem på markedet. Short selleren skal senere levere de lånte aktier tilbage. Det sker ved at købe dem i markedet og derefter levere dem tilbage til udlåneren. Alternativt kan short selleren anvende derivater til at tage en kort position i en aktie. En short seller tjener på sin korte position, hvis aktiekursen falder.

Finanstilsynet offentliggør primo hver måned en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her