Investeringsfonde voksede med 10 pct. i 2017

Formuen i de danske investeringsfonde voksede med ca. 10 pct. i 2017, viser Finanstilsynets nye gennemgang af markedsudviklingen. Den samlede formue nåede op på 2.250 mia. kr.

Investeringsfondenes vækst kan både tilskrives, at der blev tilført flere nye midler, og at fondene samlet gav et positivt afkast.

 

Formuen i de passivt forvaltede investeringsfonde steg med 24 pct. eller 32 mia. kr. De passive fonde dækker nu 7 pct. af investeringsfondens samlede formue, hvilket dog fortsat er et lavt niveau i international sammenhæng.

 

Lave kursudsving gav lavere risikoklassificering

De historisk lave kursudsving på kapitalmarkederne i 2017 påvirkede også den gennemsnitlige risikoklassificering af investeringsfondene.

 

Investeringsfondene klassificeres efter risiko på en skala fra 1-7, og det er en af de væsentlige overordnede risikoinformationer for detailinvestorerne.

 

På trods af, at aktivfordelingen i investeringsfondene var stort set uændret, faldt den gennemsnitlige risikoklassificering i de traditionelle investeringsforeninger (UCITS-fonde) fra ca. 4,2 til ca. 4,0. Faldet skyldes, at risikoen på skalalen beregnes ud fra de historiske udsving, og faldet betyder derfor ikke, at investorernes fremadrettede risiko er mindre end før.

 

Læs: Markedsudviklingen for investeringsfonde 2017