Notat om risikofaktorer i prospekter

Udstedere modtager ofte mange kommentarer til risikofaktorafsnittet i de prospektudkast, som de indsender til godkendelse i Finanstilsynet. Det medfører ekstra arbejde for begge parter og kan forsinke godkendelsesprocessen. Derfor har Finanstilsynet offentliggjort et notat med hjælp til at udarbejde risikofaktorafsnittet.

De nye regler om risikofaktorer i prospekter trådte i kraft med prospektforordningen i 2019. Formålet med reglerne var bl.a. at gøre op med, at beskrivelsen af risikofaktorerne i prospekter var blevet lange og generiske og havde fået karakter af ansvarsfraskrivelser. 

Risikofaktorafsnittet i prospekterne er blevet bedre, men det sker stadig, at beskrivelsen af risikofaktorerne ikke lever op til reglerne. Ofte mangler der en klar og direkte forbindelse mellem risikofaktoren og udstederen eller værdipapirerne. Risikofaktoren fremstår med andre ord ikke specifik. Det fremgår heller ikke altid tydeligt af beskrivelsen af en risikofaktor, hvorfor den er væsentlig. 

Finanstilsynet har derfor offentliggjort notatet "risikofaktorer i prospekter" med hjælp til at udarbejde risikofaktorafsnittet. Notatet indeholder bl.a. eksempler på to specifikke og væsentlige risikofaktorer.