Skriv klare og læsevenlige selskabsmeddelelser

En del selskabsmeddelelser kan være svære at forstå, hvis læseren ikke har en stor baggrundsviden om både selskabet og emnet for selskabsmeddelelsen. Formålet med selskabsmeddelelser er at kommunikere en række oplysninger til markedet, dvs. ejerne af selskabet. Udsteder bør derfor have fokus på, at en selskabsmeddelelse er let at forstå.

Hvordan skriver man en god selskabsmeddelelse?

Nedenfor følger tre tips, som udstedere kan holde sig for øje, når de skal offentliggøre oplysninger til markedet. Formålet med tippene er at give læseren af selskabsmeddelelserne de bedste forudsætninger for at forstå dem.

Ud over nedenstående tips er en enkel og forståelig overskrift også vigtig. Eksempelvis bør komplicerede termer først fremgå af selve meddelelsen.