Certificering af revisorer

Statsautoriserede revisorer, der er valgt som underskrivende revisor for nedenstående typer af finansielle virksomheder, skal være certificerede af Finanstilsynet.

Kontakt

Kontor for Reassurance og Skadesforsikring
33 55 82 82
finanstilsynet@ftnet.dk

  • Følgende finansielle virksomheder er omfattet af certificeringspligten:

Pengeinstitutter, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, i lov om finansiel virksomhed.
Realkreditinstitutter, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra b, i lov om finansiel virksomhed.
Forsikringsselskaber, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra d, i lov om finansiel virksomhed.

De revisorer, Finanstilsynet har certificeret, fremgår af nedenstående lister. Listerne vil løbende blive opdateret.

Bemærk
Certificering skal være meddelt fra Finanstilsynet på tidspunktet for valget som revisor på de finansielle virksomheders generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter 1. januar 2014.