Söderberg & Partners Danmark forsikringsmæglervirksomhed A/S – påbud for overtrædelse af §§ 16, stk. 1, nr. 1 og nr. 5, i lov om for-sikringsformidling

Finanstilsynet har undersøgt Söderberg & Partners Danmark Forsikringsmæglervirksomhed A/S (herefter Söderberg & Partners) og virksomhedens forhold til fonden Tryghed 75, og har i den forbindelse udstedt tre påbud til virksomheden, som skal sikre kunderne en uvildig rådgivning.

Söderberg & Partners skal bl.a. tilpasse sin forretningsmodel og organisation således, at der ikke længere foreligger interessekonflikter mellem kunden, Söderberg & Partners og tredjeparter. Söderberg & Partners skal i den forbindelse sikre, at økonomiske incitamenter, herunder aflønningsmodeller, der kan føre til interessekonflikter i forbindelse med distributionen af pensionsprodukter fjernes. Dette gælder både i forhold til Søderberg & partners som franchisegiver, og i forhold til de enkelte franchisetagere i Søderberg & Partners´ franchisekoncept.

Søderberg & Partners er herudover blevet påbudt, at sikre at en pensionstager, der selv vælger investeringsfonde til sin pensionsopsparing, eksplicit advares mod at vælge pensionsfonde, der ikke er hensigtsmæssige i forhold til kundens behov og ønsker.

Endeligt påbydes det, at Söderberg & Partners ikke selv må foranledige, at Tryghed 75 indgår i forsikringsselskabernes investeringspalette. 

Læs hele afgørelsen her.