Redegørelse om påbud til Spar Nord Bank - Undersøgelse af lønpolitik og lønpraksis

03-05-2024

Finanstilsynet har i forbindelse med en temaundersøgelse på aflønningsområdet i 2023 undersøgt Spar Nord Banks lønpolitik og lønpraksis. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om de omfattede institutters lønpolitikker og lønpraksis understøtter en sund og effektiv risikostyring.

 

Sammenfatning

Finanstilsynet vurderer, at Spar Nord Bank på et enkelt område ikke lever op til aflønningsreglerne. Finanstilsynet har derfor udstedt et påbud til Spar Nord Bank om at justere i lønpolitikken.

Kriterier for tildeling af variabel løn

Et pengeinstituts lønpolitik skal opstille klare og gennemsigtige kriterier for tildeling af variabel løn af hensyn til at sikre en effektiv risikostyring og sikre transparens omkring virksomheden lønforhold.

Finanstilsynet vurderer, at Spar Nord Bank ikke har fastsat konkrete kriterier for tildeling af variabel løn i lønpolitikken. Det fremgår bl.a., at direktionen kan belønne ekstraordinære resultater med en bonus, men det fremgår ikke, hvad banken forstår ved ekstraordinære resultater. Det således uklart, hvad banken i praksis lægger vægt på ved tildeling af variabel løn. Spar Nord Bank har fået et påbud om at fastsætte kriterier for tildeling af variabel løn i politikken.[1]

[1] Påbuddet gives i medfør af § 9, stk. 3, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1242 af 10. juni 2021 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

 

Senest opdateret 03-05-2024