Redegørelse om hvidvaskinspektion i Nordea Danmark vedrørende korrespondentforbindelser

06-05-2024

Finanstilsynet var den 1. og 2. februar 2024 på hvidvaskinspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland. Inspektionen var en undersøgelse af filialens håndtering af korrespondentforbindelser.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Filialen er det næststørste pengeinstitut i Danmark. Filialen udbyder alle typer af bankprodukter fra simple indlånskonti til privatkunder, komplicerede finansielle produkter til investorer og full service-bankløsninger til erhvervsdrivende i alle størrelser, kapitalforvaltning og investering.

Filialen har et megetbetydeligt antal privatkunder, virksomhedskunder og institutionelle kunder, hvoraf mange har komplicerede koncernstrukturer og/eller finansielle arrangementer. Et større antal kunder er bosiddende i eller med hjemsted i udlandet, ligesom et større antal fysiske kunder er distancekunder. 

Omfanget af transaktioner, herunder grænseoverskridende pengeoverførsler, er betydeligt. En væsentlig del af kundernes transaktioner gennemføres via netbank eller via kontanthåndtering i forbindelse med kontoindbetalinger, valutaveksling og pengeoverførsel. Filialen har betydelige aktiviteter indenfor værdipapirhandel, trade finance samt private banking. Filialen har et omfattende antal grænseoverskridende korrespondentforbindelser, hvoraf ca. 20 pct. er beliggende i højrisikojurisdiktioner.

Finanstilsynet vurderer, at filialens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme samlet set er høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på filialens produkter, tjenesteydelser og transaktioner, filialens kunder, herunder erhvervskunder med komplekse strukturer, og korrespondentforbindelsesnetværk samt filialens store geografiske eksponering. 

Finanstilsynets observationer under inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

 

Senest opdateret 06-05-2024