Redegørelse om inspektion i GC Exchange A/S (hvidvaskområdet)

15-05-2024

Finanstilsynet var i november 2023 på inspektion i GC Exchange A/S.

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab og -overvågning, herunder af højrisikokunder og transaktioner samt virksomhedens undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.

Virksomheden udbyder tjenester med virtuel valuta (VASP) og valutavekslingsvirksomhed. Inspektionen var afgrænset til at undersøge virksomhedens udbud af tjenester med virtuel valuta.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomhedens forretningsmodel består i, at kunderne kan handle med kryptovaluta, herunder særligt Bitcoin og Etherium, via virksomhedens platform. Virksomheden tilbyder veksling mellem fiat og virtuel valuta, veksling mellem en eller flere typer virtuel valuta, samt overførsel af virtuel valuta. Virksomheden har primært erhvervskunder.

Kryptovaluta er i Hvidvasksekretariatets Nationale Risikovurdering af hvidvask fra 2022 angivet som et område med betydelig risiko. Herunder vurderer Hvidvasksekretariatet, at det er meget sandsynligt, at kriminelle aktører i stigende grad vil anvende kryptoaktiver til hvidvask af ulovlige midler.

Kryptovaluta er også angivet som et risikoområde i PET’s Nationale Risikovurdering af terrorfinansiering fra 2024. PET vurderer, at der er høj risiko for, at kryptoaktiver bliver anvendt til terrorfinansiering, da der er efterspørgsel på transaktioner, der kan gennemføres hurtigt og uden geografiske begrænsninger. Samtidig er sløringsmekanismer og varierende global regulering og kontrol væsentlige sårbarheder i forhold til terrorfinansiering.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på virksomhedens udbudte produkter, virksomhedens eksponering mod højrisikolande via virksomhedens kunder samt virksomhedens store omfang af udadgående og indadgående transaktioner til udenlandske jurisdiktioner.

Inspektionen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at ændre sin risikovurdering af kunderne så kunderne bliver risikoklassificeret individuelt, og at alle relevante risikofaktorer inddrages i risikoklassifikation, herunder særligt kundernes forretningsmodel og de(n) jurisdiktion(er), som kunden har tilknytning til 1.

Virksomheden har fået påbud om at indhente tilstrækkelige kundekendskabsoplysninger herunder, hvor relevant, oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, idet virksomheden særligt skal indhente tilstrækkelige oplysninger om kundens forventede aktivitet 2

 

1) Hvidvasklovens § 11, stk. 3.
2) Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4

  

 

Senest opdateret 15-05-2024