Redegørelse om påbud til Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S for manglende overholdelse af kapitalkrav.

25-06-2024

Finanstilsynet påbyder Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S at overholde sit kapitalkrav.

Fondsmæglerselskab Strategic Wealth Management A/S meddelte den 28. maj 2024 Finanstilsynet, at selskabet ikke opfylder sit kapitalgrundlagskrav [1]. Kapitalkravet udgør en væsentlig beskyttelse af virksomhedens kunder, hvorfor det skal være opfyldt løbende.

Det fremgik af meddelelsen, at selskabet havde iværksat en kapitalforhøjelse, som ville medføre, at Strategic Wealth Management A/S inden udgangen af juni 2024 vil opfylde kapitalgrundlagskravet.

Finanstilsynet har påbudt selskabet at opfylde kapitalkravet senest den 30. juni 2024 [2]. Selskabet har meddelt, at der er indbetalt en kapitalforhøjelse, og at selskabets kapitalgrundlag med kapitalforhøjelsen igen overstiger kapitalgrundlagskravet.

[1] jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber.

[2] Jf. § 166, stk. 1 og § 219, stk. 1 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

Senest opdateret 25-06-2024