Redegørelse om funktionsinspektion i Ringkjøbing Landbobank. Aktieselskab om markedsføring af investeringsprodukter og -services

30-01-2024

Finanstilsynet gennemførte i 2023 en funktionsinspektion i Ringkjøbing Landbobank. Aktieselskab med fokus på bankens markedsføring af investeringsprodukter og -services.

 

Funktionsinspektionen indgik i en temainspektion, hvor fire pengeinstitutters og et fondsmæglerselskabs markedsføring af investeringsprodukter og -services blev undersøgt. Formålet med inspektionen var at undersøge, hvorvidt selskabet i tilstrækkelig grad sikrer, at markedsføringen af selskabet og dets produkter er retvisende og ikke vildledende.

Oplysninger i markedsføring skal være klare og må ikke være vildledende. Det indebærer blandt andet, at når markedsføringsmateriale henviser til mulige fordele, skal det også indeholde en reel og tydelig angivelse af relevante risici. Dette er med til at sikre, at kunder og potentielle kunder kan træffe investeringsbeslutninger på et velinformeret grundlag.

Finanstilsynet konstaterede, at Ringkjøbing Landbobanks hjemmeside fremhæver en række fordele ved at investere uden samtidigt at angive relevante risici. Banken oplyser således ikke kunderne tilstrækkeligt om, at der er en risiko for, at man kan tabe de penge, man investerer i finansielle produkter via banken.

Finanstilsynet har derfor påbudt banken at sikre, at oplysningerne i markedsføringsmaterialet, der henviser til fordele, også indeholder en reel og tydelig angivelse af relevante risici.

 

Senest opdateret 30-01-2024