Fastsættelse af individuelt solvenskrav

23-02-2024

Lunar Bank A/S er i en retssag ved tingsretten i Oslo Tingrett blevet dømt til at betale i alt 416 mio. kr. i erstatning og sagsomkostninger. Banken har oplyst, at den påtænker at anke dommen.

Banken har oplyst, at banken på baggrund af denne dom vil reservere yderligere 416 mio. kr. i sit solvensbehov. Dette får også virkning på opgørelse af koncernens solvensbehov. Lunar Group A/S har meddelt Finanstilsynet, at solvensbehovet på koncernniveau øges med 416 mio. kr.

Finanstilsynet er enig heri, men da koncernen herefter ikke lever op til sit solvensbehov, skal Finanstilsynet formelt fastsætte dette solvensbehov som et individuelt solvenskrav. 

Finanstilsynet fastsætter derfor et individuelt solvenskrav for koncernen på 35,5 pct. svarende til et tilstrækkeligt kapitalgrundlag på 786.058 t.kr.  Det bemærkes, at dette kapitalgrundlagskrav er eksklusive buffere. 

Koncernens kapitalgrundlag udgjorde pr. 31. januar 2024 722.275 t.kr. svarende til en kapitalgrundlagsprocent på 32,6. Koncernen overholder dermed ikke det individuelt fastsatte solvenskrav. Koncernen bryder med det individuelt fastsatte solvenskrav med 63.783 t.kr. svarende til 2,9 pct. af de risikovægtede eksponeringer.

Finanstilsynet har dags dato fastsat et individuelt solvenskrav for Lunar Bank A/S og påbudt banken at indsende en plan for opfyldelse af bankens individuelle solvenskrav. Når Finanstilsynet har vurderet bankens plan, vil Finanstilsynet tage stilling til fastsættelse af en frist til opfyldelse af både banken og koncernens individuelle solvenskrav . 

Læs hele afgørelsen

 

Senest opdateret 23-02-2024