Ekspres Bank A/S har accepteret bødeforelæg fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

13-02-2024

Finanstilsynet politianmeldte den 18. december 2020 Ekspres Bank A/S for ikke at have efterkommet Finanstilsynets påbud af 20. juni 2019 om at efterleve kreditaftaleloven § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. § 348, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Ekspres Bank har valgt at vedtage et bødeforelæg på 3.000.000 kr. fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) for ikke at have efterkommet Finanstilsynets påbud af 20. juni 2019 om at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed forud for indgåelsen af låneaftaler.

Sagen viser, at manglende efterlevelse af et påbud fra Finanstilsynet kan have alvorlige konsekvenser, og i sidste ende kan føre til en bøde for virksomheden.

Læs politianmeldelsen fra 2020.

Senest opdateret 13-02-2024