Resumé af politianmeldelse af Ekspres Bank A/S for ikke at have efterkommet Finanstilsynets påbud af 20. juni 2019

18-12-2020

Finanstilsynet har den 18. december 2020 politianmeldt Ekspres Bank A/S for ikke at have efterkommet Finanstilsynets påbud af 20. juni 2019

Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet har den 18. december 2020 politianmeldt Ekspres Bank A/S for ikke at have efterkommet Finanstilsynets påbud af 20. juni 2019 om at efterleve kreditaftaleloven § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. § 348, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har konstateret, at Ekspres Bank efter modtagelsen af påbuddet fortsat har ydet lån under 75.000 kr., uden at have foretaget en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og § 348, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

En finansiel virksomhed straffes med bøde, hvis den ikke efterkommer et påbud, der er givet i medfør af § 348, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Det fremgår af § 373, stk. 3, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet anmoder derfor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede en politimæssig efterforskning. 

Læs tilhørende pressemeddelelse

Senest opdateret 18-12-2020