Redegørelse om undersøgelse af Pensionskassen for sundhedsfagliges risikovurdering på hvidvaskområdet

08-04-2024

Finanstilsynet foretog i fjerde kvartal 2023 en undersøgelse af Pensionskassen for sundhedsfagliges risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af området i en række pensionsselskaber.

Pensionskassen for sundhedsfaglige er en pensionskasse til ansatte omfattet af kollektive overenskomster eller aftale med de faglige organisationer. Virksomheden tilbyder derudover pensionsordninger til grupper af ikke-overenskomstdækkede indenfor pensionskassens faggrupper, fx selvstændige og ansatte på privatområdet uden for overenskomst. 

Finanstilsynet vurderer, at Pensionskassen for sundhedsfagliges iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomhedens kunder hovedsageligt er kunder i Danmark. 

Den gennemførte undersøgelse har ikke givet anledning til bemærkninger.

Senest opdateret 08-04-2024