Redegørelse om undersøgelse af PensionDanmarks risikovurdering på hvidvaskområdet

09-04-2024

Finanstilsynet foretog i fjerde kvartal 2023 en undersøgelse af PensionDanmarks risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af området i en række pensionsselskaber.

PensionDanmark er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab som udbyder livsforsikrings- og pensionsordninger til lønmodtagere omfattet af parternes kollektive overenskomster. 

Finanstilsynet vurderer, at PensionDanmarks iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomhedens kunder hovedsageligt er kunder i Danmark. 

På baggrund af undersøgelsen har virksomheden fået et påbud om at revidere sin risikovurdering, således at den særskilt identificerer og vurderer virksomhedens iboende risici for at blive brugt til henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme [1].

[1] Hvidvasklovens § 7, stk. 1.

Senest opdateret 09-04-2024