Redegørelse om undersøgelse af P+, Pensionskassen for Akademikeres risikovurdering på hvidvaskområdet

09-04-2024

Finanstilsynet foretog i fjerde kvartal 2023 en undersøgelse af P+, Pensionskassen for Akademikeres risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af området i en række pensionsselskaber.

P+ Pensionskasse for Akademikere er en pensionskasse for akademikere, der kan blive optaget i Djøf eller IDA. Pensionskassen tilbyder livs- og pensionsforsikringsprodukter, hvoraf livsbetinget livrente er pensionskassens centrale produkt. Pensionskassen tilbyder desuden supplerende opsparingsprodukter f.eks. ratepension og aldersforsikring. Pensionskassen tilbyder som supplement til pensionsprodukterne forskellige forsikringsprodukter, herunder blandt andet invalidepension, løbende udbetaling til efterladte, herunder børne-, samlever- og ægtefællepension samt udbetalingssikring. Desuden tilbydes sumudbetalinger ved død, herunder depotsikring og dødsfaldssum.

Finanstilsynet vurderer, at P+ Pensionskasse for Akademikere iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomhedens kunder hovedsageligt er kunder i Danmark. 

Den gennemførte undersøgelse har ikke givet anledning til bemærkninger.

Senest opdateret 09-04-2024