Redegørelse om undersøgelse af Nordea Pensions risikovurdering på hvidvaskområdet

09-04-2024

Finanstilsynet foretog i fjerde kvartal 2023 en undersøgelse af Nordea Pensions risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af området i en række pensionsselskaber.

Nordea Pension er et livsforsikringsselskab som udbyder firmapensionsordninger oprettet som led i et ansættelsesforhold, individuelle privattegnede ordninger og gruppelivsforsikringer. Nordea Pensions produktsortiment dækker således alderspensioner (aldersforsikring, kapitalpension, rateopsparing og livrente), invalidedækning/tab af erhvervsevne, børnepension, kritisk sygdom, dødsfaldsdækning og sundhedssikring.

Finanstilsynet vurderer, at Nordea Pensions iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomhedens kunder hovedsageligt er kunder i Danmark. 

Den gennemførte undersøgelse har ikke givet anledning til bemærkninger.

Senest opdateret 09-04-2024