Afgørelse om ophævelse af stemmerettigheder for Vindies ApS

28-09-2023

Finanstilsynet har ved afgørelse af 28. september 2023 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har ophævet den stemmeret i Domus Forsikring A/S, der er knyttet til de kapitalandele i Domus Forsikring A/S, som er ejet af Vindies ApS, jf. § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. 

Selskabet WINTHER VIND ApS har den 16. maj 2023 erhvervet en dominerende andel af Vindies ApS, som ejer en kvalificeret andel i forsikringsselskabet Domus Forsikring A/S uden forudgående godkendelse fra Finanstilsynet. WINTHER VIND ApS er ejet af to personer med hver en ejerandel på 50 pct.

Ved afgørelsen har Finanstilsynet lagt vægt på, at erhvervelsen er sket for mere end fire måneder siden, og at Finanstilsynet ingen viden har om erhververen eller dens ejere, som kan begrunde en formodning om, at Finanstilsynet vil kunne godkende en ansøgning om erhvervelse af kvalificerede andele i Domus Forsikring A/S.

Ophævelsen gælder, indtil Finanstilsynet har godkendt en ansøgning fra WINTHER VIND ApS og dets ejere om erhvervelse af en kvalificeret andel i Domus Forsikring A/S.

Senest opdateret 28-09-2023