Redegørelse om risikooplysning til Stadil Sparekasse

06-09-2023

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Stadil Sparekasse konstateret, at sparekassen pr. andet kvartal 2023 overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

 

Sammenfatning

Udlånet blev i perioden fra ultimo 2. kvartal 2022 til ultimo 2. kvartal 2023 forøget med 20,7 pct. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 pct. 

Sparekassen har redegjort for, at overskridelsen er sket som følge af, at der i 1. halvår 2023 har været en del kunder, som bygger eller som bygger om, som mod forventning ikke har fået bygget færdig i Q2 2023, hvilket øger udlånsvolumen indtil byggeriet er afsluttet. Der er tale om byggeri, som forventes afsluttet i 2. halvår 2023.

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til sparekassens kreditstyring. Det kræver, at organisationen tilpasses, så kreditstandarderne ikke svækkes, og at risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis. 

Det er endvidere Finanstilsynets forventning, at pengeinstitutterne har en løbende kreditstyring og intern budgetlægning, som sikrer tilstrækkelig afstand til pejlemærket i tilsynsdiamanten til, at overskridelser hindres. 

Finanstilsynet har på baggrund af overskridelsen givet en risikooplysning til Stadil Sparekasse om, at sparekassen bør sikre en lavere udlånsvækst. Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten tæt.

 

 

Senest opdateret 06-09-2023