Redegørelse om hvidvaskinspektion i Selected Car Leasing A/S

27-09-2023

Finanstilsynet var i juni på inspektion i Selected Car Leasing A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen blev gennemført i henhold til § 47, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022 med senere ændringer.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret i henhold til hvidvasklovens § 48, stk. 1, idet
virksomheden er et leasingselskab, der tilbyder finansiel leasing, jf. hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 8. Selskabet formidler leasing af sportsvogne og biler i premium- og luksussegmentet til private og virksomheder. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er mellem vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. 

På baggrund af inspektionen har nogle områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at tilpasse sin risikovurdering af kunderne således, at kunderne risikoklassificeres tilstrækkeligt, og at alle relevante risikofaktorer inddrages i risikoklassifikation.

Virksomheden har fået påbud om at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed for de erhvervskunder, der leaser et køretøj, hvor der ikke er en naturlig sammenhæng mellem biltypen og kundens erhverv samt sikre, at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

Virksomheden har fået påbud om at foretage den fornødne ajourføring af oplysninger om virksomhedens højrisikokunder, der har en leasingkontrakt på over 12 måneder, herunder at sikre, at virksomheden ajourfører dokumenter, data og oplysninger om kunderne.

 

 

Senest opdateret 27-09-2023