Renteændringer til ugunst for forbrugeren bør altid varsles

26-09-2023

Finanstilsynet har undersøgt praksis for god skik, når der varsles renteændringer til ugunst for forbrugerne. Det har resulteret i en vejledende udtalelse, der slår fast, at en ændring af renten til ugunst for forbrugeren altid bør varsles.

Den finansielle regulering indeholder regler, der skal sikre, at en forbruger som udgangspunkt varsles, hvis der foretages ændringer i rente, gebyrer eller andet vederlag til ugunst for forbrugeren. 

På baggrund af en række konkrete sager, hvor den negative rente på indlån var blevet forhøjet fra -0,6 pct. til -0,7 pct., har Finanstilsynet foretaget en gennemgang af retsgrundlaget og relevant praksis for god skik ved renteændringer. Finanstilsynet har på den baggrund vurderet, at rækkevidden af, hvornår en finansiel virksomhed kan gennemføre renteændringer uden varsel, sådan som det fremgår af § 6, stk. 4, 2. pkt., i bekendtgørelsen for god skik for finansielle virksomheder, fremstår upræcis, og at retstilstanden på området derfor ikke er klar.

Undtagelsen, hvorefter en finansiel virksomhed kan foretage ensidige ændringer i renten mv. til ugunst for forbrugeren uden varsel, skal efter Finanstilsynets vurdering fortolkes snævert, og finder derfor kun anvendelse i de tilfælde, hvor den finansielle virksomhed på baggrund af udefrakommende forhold har et direkte, umiddelbart og tvingende behov for at foretage ændringen. En ændring, der er baseret på en forretningsmæssig beslutning, falder derimod udenfor undtagelsens anvendelsesområde. 

Finanstilsynet har ikke kunnet identificere tilfælde, hvor en finansiel virksomhed har et direkte, umiddelbart og tvingende behov for at foretage en ændring til ugunst for forbrugeren. En finansiel virksomhed vil efter Finanstilsynets vurdering derimod altid træffe en forretningsmæssig beslutning om, hvorvidt et udefrakommende forhold skal føre til en ændring til ugunst for forbrugeren eller ej. 

Finanstilsynet finder på den baggrund, at en ensidig ændring af f.eks. renten til ugunst for forbrugeren altid bør varsles i henhold til § 6, stk. 4, 1. pkt., i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Det er Finanstilsynets forventning, at bankerne sikrer, at bankernes almindelige forretningsbetingelser er i overensstemmelse med den vejledende udtalelse.

Finanstilsynet har med den vejledende udtalelse ikke taget stilling til eventuelle civilretlige forhold.

Læs hele den vejledende udtalelse 

 

Senest opdateret 26-09-2023