Redegørelse om inspektion i Faster Andelskasse

29-09-2023

Finanstilsynet var i uge 22 og 24, 2023 på inspektion i Faster Andelskasse (herefter andelskassen). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Faster Andelskasse er en andelskasse med hovedsæde i Astrup nær Skjern. 

Andelskassen udvidede i 2019 sit markedsområde, da den overtog Andelskassen Oikos. Derved er København og omegn en del af andelskassens markedsområde.

Andelskassen har fået påbud om at vurdere bestyrelsens medlemmers kompetencer og viden om andelsboliger for at sikre, at der er tilstrækkelige kompetencer i bestyrelsen. [1]

Finanstilsynet har ved undersøgelsen gennemgået 70 eksponeringer, svarende til 45,4 pct. af andelskassens samlede udlånsmasse. Der er eksempler på utilstrækkelig belysning af risikofyldte engagementer.

Ved eksponeringsgennemgangen blev to eksponeringer konstateret OIK af Finanstilsynet. Det medførte mernedskrivninger for samlet 83 t.kr.

Andelskassen har fået påbud om at sikre en tilstrækkelig kreditrapportering. [2] Andelskassen får desuden påbud om at skulle indrette sig på en måde, så det sikres, at der udføres uafhængige kreditkontroller. [3]

Andelskassen har fået påbud om at styrke dokumentationen for solvensbehovet og sørge for, at ICAAP-rapporten bliver udarbejdet på en måde, der giver bestyrelsen mulighed for at kontrollere solvensbehovet. [4]

I forhold til bestyrelsens arbejde har andelskassen fået påbud om at tilrettelægge sine bestyrelsesmøder, så det udelukkende er ukomplicerede sager, der behandles på elektroniske bestyrelsesmøder. [5]  Andelskassen har desuden fået påbud om at sikre en mere fyldestgørende protokollering af bestyrelsens drøftelser. [6]

Endelig har andelskassen fået påbud om at sikre, at arbejdet i anden forsvarslinje udføres tilstrækkeligt uafhængigt af de ansvarsområder compliance- og risikoansvarlig har i 1. forsvarslinje. [7]

Finanstilsynet har efter inspektionen opgjort andelskassens individuelle solvensbehov på 11,9 pct., hvilket er på linje med andelskassens egen opgørelse af solvensbehovet.

[1] Jf. § 64 e, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

[2] Jf. § 4, stk. 2, nr. 1, og bilag 1, nr. 38-43, i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

[3] Jf. § 11 og bilag 1, nr. 10, i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

[4] Jf. § 124 i lov om finansiel virksomhed.

[5] Jf. § 3, stk. 1, nr. 9, og bilag 6, nr. 2, litra b, og nr. 19 i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

[6] Jf. § 3, stk. 1, nr. 9 og bilag 6, nr. 10, og nr. 13 i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

[7] Jf. § 16, stk. 1, § 17, stk. 2 og stk. 4, nr. 3, og bilag 7, nr. 17, i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

 

Senest opdateret 13-02-2024