Redegørelse om inspektion i Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab (hvidvaskområdet)

06-09-2023

Finanstilsynet var i marts 2023 på inspektion i Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab (Danica). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer og risikoklassifikation af såvel medarbejdere i virksomhedsordninger som privatkunder. Herudover omfattede inspektionen undersøgelse af virksomhedens overvågning af kunder, herunder overholdelse af undersøgelses-, noterings-, opbevarings- og underretningspligten.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab er Danmarks næststørste livsforsikrings- og pensionsselskab og er et datterselskab i Danske Bank-koncernen. Danica har specialiseret sig i bl.a. pensionsordninger og livsforsikringer. 

Et typisk produkt, der udbydes af Danica, er pensionsordninger, der oprettes af arbejdsgivere som et led i ansættelsen af dennes medarbejdere. Danica udbyder også pensionsordninger til privatpersoner. Alle pensionsprodukterne har typisk forskellige former for forsikringer knyttet til sig, herunder især livsforsikring.

Finanstilsynet vurderer, at Danicas iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er begrænset. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på, at Danicas produkter kun i begrænset omfang er egnede til hvidvask eller terrorfinansiering.

Finanstilsynets observationer under inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

 

Senest opdateret 06-09-2023