Redegørelse om inspektion i Lollands Bank A/S (hvidvaskområdet)

10-10-2023

Finanstilsynet var i maj 2023 på inspektion i Lollands Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.

Virksomheden er et dansk pengeinstitut med hovedsæde i Nakskov og med et primært markedsområde på Lolland, Falster, Sydsjælland og Møn. Virksomheden har filialer i Maribo, Nykøbing Falster og Vordingborg. Virksomheden betjener både privatkunder og erhvervskunder. Virksomheden tilbyder sædvanlige bankprodukter i forhold til indlån, udlån, pension, investering, forsikring mv.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden udbyder en række finansielle produkter til både privat- og erhvervskunder.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om for både privat- og erhvervskunder at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsernes formål og tilsigtede beskaffenhed.

Virksomheden har endvidere fået påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer på kunder, hvor virksomheden vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Herudover har virksomheden fået påbud om for alle kunder at gennemføre den fornødne løbende ajourføring af virksomhedens oplysninger om kunderne.

Virksomheden har derudover fået påbud om at etablere tilstrækkelige interne kontroller på behandlingen af alarmer fra virksomhedens kundeovervågningssystem.

Endelig har virksomheden fået påbud om at sikre, at der foreligger en plan for compliancefunktionens gennemførelse af en tilstrækkelig kontrol af hvidvaskområdet.

Senest opdateret 10-10-2023