Resumé af afgørelse om påtale til Scandinavian Investment Group A/S vedrørende årsrapporten for 2021.

24-11-2023

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af årsrapporten for 2021 for Scandinavian Investment Group A/S.

Års- og koncernregnskabet er aflagt efter IFRS samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. 

Erhvervsstyrelsens kontrol af årsrapporten gav anledning til, at styrelsen har givet virksomheden en påtale for ikke at have medtaget oplysninger i årsrapporten for 2021 om nedenstående forhold. Styrelsen har udelukkende påtalt forholdene, da fejlene er korrigeret i årsrapporten for 2022, som er offentliggjort, inden styrelsen har truffet endelig afgørelse. 

Læs hele resuméet.

Senest opdateret 24-11-2023