Redegørelse om inspektion af bevillinger af erhvervsudlån i Nykredit Bank A/S

17-11-2023

Finanstilsynet gennemførte i juni og august 2023 en inspektion af bevillinger af erhvervsudlån i Nykredit Bank A/S. Formålet med inspektionen var at vurdere bankens risikovillighed ved bevilling af nye erhvervsudlån, herunder udvidelse af eksisterende lån, og at vurdere kvaliteten af bankens bevillingsgrundlag. Inspektionen omfattede 74 bevillinger foretaget i perioden 1. marts 2022 til 28. februar 2023.

 

Bankens risikovillighed ved andre bevillinger end til virksomhedshandler var højere end i andre store banker, og i 27 pct. af bevillingerne var der ikke kaution af den ultimative ejer.

Bankens metode for kreditanalyse ved bevilling til ejendomskunder sikrede ikke en følsomhedsanalyse af likviditeten i den enkelte finansierede ejendom. 

Bankens bevillinger af finansiering af kapitalfondes køb af virksomheder afspejlede, at risikovilligheden i markedet for virksomhedshandler er steget de senere år i form af højere gældsgearing og begrænsede krav til gældsafvikling.

Finansiering af virksomhedshandler er forbundet med større risiko end andre erhvervsudlån. Pengeinstitutterne skal derfor være særligt opmærksomme på risikostyringen og på at få nedskrevet tilstrækkeligt og afsat tilstrækkelig kapital til eksponeringer mod finansiering af virksomhedshandler.

 

Senest opdateret 17-11-2023