Påtale for at overskride fristen for underretning om en ledende medarbejders transaktioner

29-11-2023

Finanstilsynets afgørelse af 23. november 2023 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 23. november 2023 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give meddelelse til Finanstilsynet og udsteder om transaktioner i andet halvår i 2023.

Den ledende medarbejder købte aktier i udstederselskabet. Tærsklen på 20.000 EUR blev overskredet, hvormed transaktionerne var underretningspligtige.

Senest opdateret 29-11-2023