Redegørelse om inspektion i Jyske Realkredit A/S (hvidvaskområdet)

22-11-2023

Finanstilsynet var i april 2023 på inspektion i Jyske Realkredit A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Jyske Realkredit A/S har tilladelse som realkreditinstitut. Realkreditinstituttet har outsourcet en række områder til Jyske Bank A/S, bl.a. sanktionsscreening, og samarbejder desuden med en række pengeinstitutter.

Finanstilsynet vurderer, at realkreditinstituttets iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er medium-lav vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at instituttet har en eksponering overfor kunder fra samarbejdspartnere, som instituttet selv vurderer som højrisikokunder, og som instituttet har meget lille indsigt i.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Realkreditinstituttet har fået påbud om at sikre, at det anvender en konsistent risikoklassifikation af kunderne. Risikoklassifikationen skal inddrage alle relevante kundeoplysninger. 

Realkreditinstituttet har fået påbud om at foretage transaktionsovervågning af forretningsforbindelser, som realkreditinstituttet har fået henvist fra samarbejdspartnere.

Realkreditinstituttet har fået påbud om at sikre, at undersøgelser af usædvanlige transaktioner eller aktiviteter afsluttes uden unødigt ophold og dokumenteres på en fyldestgørende måde.

Realkreditinstituttet har fået påbud om at foretage omgående underretning til Hvidvasksekretariatet, hvis det har mistanke om, at en transaktion eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

Realkreditinstituttet har fået påbud om at etablere tilstrækkelige interne kontroller af alarmbehandlingen på hvidvaskområdet.

 

 

Senest opdateret 22-11-2023