Resumé af afgørelse om påtale til Investeringsforeningen PFA Invest vedr. årsrapporten 2021

03-11-2023

Finanstilsynet har i medfør af § 213 i lov om kapitalmarkeder foretaget en regnskabskontrol af Investeringsforeningen PFA Invests årsrapport for 2021.

Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til lov om investeringsforeninger mv.,bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS samt gældende EU-forordninger.

Finanstilsynets kontrol af årsrapporten gav anledning til, at Finanstilsynet påtalte nedenstående forhold:
I henhold til § 63 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS skal Investeringsforeningen PFA Invest beskrive årets resultat samt sammenligne det med forventet udvikling for den enkelte afdeling i ledelsesberetningen i årsrapporten.
Der er tale om eksplicitte krav til ledelsesberetningen med det formål at give regnskabsbrugere, herunder investorer, en klar og præcis forståelse af udviklingen i de enkelte afdelinger.
Finanstilsynet vurderer, at Investeringsforeningen PFA Invest ikke har overholdt disse krav i årsrapporten for 2021 som angivet i bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Investeringsforeningen PFA Invest har dog i forbindelse med sagen oplyst, at investeringsforeningen fremadrettet vil sikre, at samtlige afdelinger får en særskilt beskrivelse. 

Senest opdateret 03-11-2023