Påbud til Købstædernes Forsikring til at efterleve undersøgelsesbekendtgørelsen

28-11-2023

Købstædernes Forsikring påbydes at ændre sine procedurer, så overvågning af skadelidte foregår i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber (undersøgelsesbekendtgørelsen).

Selskabet bør ændre proceduren beskrevet i arbejdsgang ”Særlige undersøgelser af forsikringsselskaber” eller indføre andre kompenserende foranstaltninger, så det er tydeligt:

  • hvilken proces, der gælder, når der foretages undersøgelser og per-sonovervågning omfattet af undersøgelsesbekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 2 og § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i undersøgelsesbekendtgørelsen,
  • at forsikringsselskabet loyalt skal afveje og behandle alle indsamlede oplysninger, og hvordan denne afvejning og behandling foretages, jf. § 4 i undersøgelsesbekendtgørelse,
  • hvad der gælder for så vidt angår høring af og information til skadelidte, og hvordan dette foretages, jf. § 5, § 7 og § 10 i undersøgelses-bekendtgørelsen, og
  • at en beslutning om at standse eller nedsætte en løbende udbetaling eller fremsætte et krav om tilbagebetaling overfor skadelidte på baggrund af de indsamlede oplysninger i undersøgelsen bliver truffet af et medlem af forsikringsselskabets direktion, jf. § 6 i undersøgelses-bekendtgørelsen.

Læs hele påbuddet til Købstædernes Forsikring

 

Senest opdateret 28-11-2023