Redegørelse om risikooplysning til Andelskassen Fælleskassen

24-11-2023

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Andelskassen Fælleskassen konstateret, at Andelskassen pr. 3. kvartal 2023 overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

 

Sammenfatning

Udlånet blev i perioden fra ultimo 3. kvartal 2022 til ultimo 3. kvartal 2023 forøget med 20,6 pct. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 pct.

Andelskassen har redegjort for, at overskridelsen er sket som følge af, at instituttet i 3.kvartal 2023 har haft en stor midlertidig stigning i udlægskreditter til mellemfinansiering i forbindelse med kunders køb og salg af ejendom.

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til andelskassens kreditstyring. Det kræver, at organisationen tilpasses, så kreditstandarderne ikke svækkes, og at risici kontrolleres og styres på forsvarligvis.

Det er Finanstilsynets forventning, at pengeinstitutterne har en løbende kreditstyring og intern budgetplanlægning, som sikrer tilstrækkelig afstand til pejlemærket i tilsynsdiamanten til, at overskridelser hindres.

Finanstilsynet har på baggrund af overskridelsen givet en risikooplysning til Andelskassen Fælleskassen om, at andelskassen bør sikre en lavere udlånsvækst. Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten tæt.

 

 

Senest opdateret 24-11-2023