Redegørelse om inspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

28-03-2023

Finanstilsynet var i november-december 2022 på inspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (sparekassen). Inspektionen var en ordinær inspektion, primært med fokus på sparekassens ledelse og kreditområdet.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen driver almindelige bankforretninger med ind- og udlån til private samt små og mellemstore virksomheder på Sjælland og Fyn. 

Sparekassens forretningsorden sidestiller fysiske bestyrelsesmøder med virtuelle møder. Sparekassen har fået påbud om afgrænse, hvilke typer af sager der kan behandles på et helt eller delvist virtuelt bestyrelsesmøde, og hvilke sager der kræver fysisk fremmøde.

Der blev ved inspektionen gennemgået 127 udlån. Gennemgangen af eksponeringer resulterede i mange ændringer i risikoklassificeringen af erhvervskunder i nedadgående retning. De mange ændringer i risikoklassificeringen til en lavere klassificering, indebærer en væsentlig risiko for, at sparekassen påtager sig større kreditmæssige risici, end sparekassen reelt ønsker, og at sparekassen ikke er opmærksom på disse risici, før de materialiserer sig.

Sparekassen har fået påbud om selv at foretage en større stikprøve med henblik på at kontrollere, om risikoklassifikationen for erhvervsporteføljen er korrekt. 

Gennemgangen af udlån resulterede i mernedskrivninger for 5,2 mio.kr., som sparekassen har taget højde for i regnskabet for 2022. 

Sparekassen skal udgiftsføre nedskrivninger på deres domicilejendomme for 8 mio.kr.

Ved opgørelsen af stadie 1 og 2 nedskrivninger bruger Sparekassen samme LGD-niveau for alle erhvervskunder indenfor samme ratingklasse uanset branchetype. Sparekassen har fået påbud om at sikre, at der som minimum er fastsat LGD på enkeltbrancheniveau, der tager hensyn til de karakteristika, der gør sig gældende for de enkelte brancher.

Sparekassen har opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,7 pct. pr. 30. september 2022. Dette var ikke tilstrækkeligt som følgende af de mange ændringer i risikoklassifikation. Sparekassen har derfor efter inspektionen opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,9 pct.

 

 

Senest opdateret 28-03-2023