Redegørelse om inspektion i Dragsholm Sparekasse (hvidvaskområdet)

13-03-2023

Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Dragsholm Sparekasse (sparekassen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede sparekassens organisering, politik, skriftlige forretningsgange og interne kontroller på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen sparekassens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel er baseret på traditionel penge-institutvirksomhed med fokus på privatkunder samt mindre erhvervskunder i
det primære markedsområde i Nordvestsjælland. Sparekassens produkter omfatter traditionelle ind- og udlånsprodukter samt rådgivning om blandt andet pension, investering og forsikring. Sparekassen havde i 2022 Q2 11.369 kunder.

På baggrund af inspektionen har sparekassen fået en påtale for, at sparekassen i en periode ikke har undersøgt mistænkelige transaktioner rettidigt.

 

 

Senest opdateret 13-03-2023