Påbud til Arbejdernes Landsbank for ikke at give kunder en basal betalingskonto rettidigt

14-03-2023

Finanstilsynet påbyder Arbejdernes Landsbank at sikre, at banken hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning om en basal betalingskonto åbner en sådan konto eller giver afslag herpå.

Finanstilsynet har konstateret, at Arbejdernes Landsbank ved ansøgninger om en basal betalingskonto har en sagsbehandlingstid på op til fire uger fra banken har modtaget alle nødvendige oplysninger og dokumentation fra kunden, og at banken prioriterer ansøgninger om basal betalingskonto fra forbrugere, der ikke allerede har en NemKonto. 

En ansøgning om en basal betalingskonto skal behandles hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning, jf. § 11, stk. 4, 1. pkt. i lov om betalingskonti. Inden for denne frist skal pengeinstituttet enten åbne en basal betalingskonto eller afslå forbrugerens ansøgning. Fristen er absolut og kan ikke forlænges i forbindelse med spidsbelastningsperioder. Pengeinstitutter har således pligt til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at institutterne overholder denne frist.

Læs hele påbuddet 

 

Senest opdateret 14-03-2023