Redegørelse Andelskassen Fælleskassen 2022

08-03-2023

Finanstilsynet var i efteråret 2022 på inspektion i Andelskassen Fælleskassen. Inspektionen var en ordinær inspektion med fokus på ledelses-, kredit-, IT- og kapitalområdet samt andelskassens compliance- og risikostyringsfunktion.

 

Andelskassen Fælleskassen er et af Danmarks mindste pengeinstitutter og har sit hovedsæde på Frederiksberg. Det primære markedsområde er Sjælland med fokus på små og mellemstore erhvervskunder samt privatkunder. Andelskassen har særligt fokus på udlån til skoler, socialøkonomiske virksomheder, bofællesskaber og kollektiver.

Andelskassens indtjening er fortsat spinkel, idet basisindtjeningen er lav i forhold til sammenlignelige institutter. Dette står i kontrast til, at andelskassen har en højere andel af udlån mod branchen fast ejendom end sammenlignelige institutter. Udlån til fast ejendom er historisk forbundet med betydelige risici.

Kvaliteten af bestyrelsens protokollering er forbedret, men der var fortsat flere eksempler på utilstrækkelig protokollering, hvor drøftelserne og behandlingen af kreditindstillingerne ikke var fyldestgørende beskrevet. Andelskassen har fået påbud herom.

Andelskassen har endvidere fået påbud om at sikre, at lån til ledelsesmedlemmer bliver behandlet på fysiske bestyrelsesmøder, da de pågældende sager ikke anses for standardiserede eller ukomplicerede. Det udgør en risiko, at sådanne kreditindstillinger ikke bliver behandlet på fysiske bestyrelsesmøder, da bestyrelsen ikke får mulighed for en dybdegående drøftelse af risikoen ved den konkrete låneudvidelse.

Andelskassen har fået påbud om, at den complianceansvarlige i højere grad skal evaluere de leverancer, som andelskassen modtager fra outsourcingleverandøren. Desuden skal opgavefordeling mellem andelskassen og outsourcingleverandøren tydeliggøres.

Finanstilsynet gennemgik 70 udlån udvalgt ud fra en risikobaseret tilgang. Gennemgangen viste, at andelskassen manglede at udfærdige operationelle handlingsplaner for flere svage kunder med fremadrettede operationelle tiltag over for kunden.                     

Andelskassen har desuden fået påbud om at benytte og udbygge sine ejendomsskemaer, således at disse indeholder relevant information om ejendommen, herunder typen af ejendom, areal, specifikation af driftsudgifter m.m.

Endvidere har andelskassen fået påbud om at sikre, at der i forbindelse med bevilling tages aktiv stilling til, hvorvidt prissætningen af eksponeringen afspejler den aktuelle risiko.

Finanstilsynet konstaterede, at andelskassen manglede flere forretningsgange på IT-området og at overvågningen og kontrollen med IT-leverandører ikke var tilstrækkelig.

Andelskassen har desuden fået påbud om at styrke dokumentationen i solvensbehovsopgørelsen på områder for øvrige kreditrisici og operationel risiko.

Inspektionen førte også til en forøgelse af andelskassens individuelle solvensbehov med 0,2 procentpoint. Dette skyldes et forøget tillæg til afdækning af risici forbundet med andelskassens udlån til store kunder med finansielle problemer.

 

 

 

 

Senest opdateret 08-03-2023