Redegørelse om funktionsinspektion i PenSam Forsikring A/S

11-05-2023

Finanstilsynet var i 4. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023 på funktionsinspektion i PenSam Forsikring A/S (herefter selskabet eller PenSam). Inspektionen omhandlede selskabets opgørelse af solvenskapitalkravet. Undersøgelsen tog udgangspunkt i selskabets indsendte materiale og rapporteringer til Finanstilsynet.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabet er 100 pct. ejet af PenSam Pension, der er 100 pct. ejet af PenSam Holding A/S, som igen er 100 pct. ejet af fagforbundet FOA. Selskabet sælger traditionelle skadesforsikringsprodukter til medlemmerne af PenSam Pension og deres nærmeste familie. Kunderne er fortrinsvis ansat i kommuner, regioner og private virksomheder, der er beskæftiget inden for FOA-faggrupperne. Selskabet er et gruppe 1-forsikringsselskab. 

Solvenskapitalkravet (SCR)
Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde beregnet solvenskapitalkravet for den forventede nutidsværdi af de præmier på eksisterende forsikringsaftaler, som selskabet vil tjene efter de efterfølgende 12 måneder (FPexisting), eller for præmier tilhørende forventede fremtidige forsikringsaftaler med en risikoperiode på ét år eller derunder, og hvor forsikringsaftalen først bliver indregnet inden for de efterfølgende 12 måneder (FPfuture).

Finanstilsynet konstaterede også, at selskabet ikke havde beregnet optionsrisici på skadesforsikringer, ligesom der ikke var beregnet et kapitalkrav for modpartsrisiko på type 2-eksponeringer, selvom selskabet havde type 2-eksponeringer i form af forsikringsmæssige tilgodehavender og ikke-forsikringsmæssige tilgodehavender. 

Finanstilsynet har påbudt selskabet at rette opgørelsen af solvenskapitalkravet på disse områder. 

Solvensdækning
Selskabet havde en solvensdækning på 210,6 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2023.

 

Senest opdateret 11-05-2023