Administrativt bødeforelæg til + Leasing A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

26-05-2023

+ Leasing A/S har den 23. maj 2023 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 360.000 kr. udstedt af Finanstilsynet. Bøden omfatter overtrædelser af hvidvasklovens §§ 8 og 18 om tilstrækkelige, skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, samt hvidvasklovens § 11 om kundekendskab.

 

+ Leasing A/S har den 23. maj 2023 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 360.000,00 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 8 om tilstrækkelige, skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvidvasklovens § 11 om kundekendskab og hvidvasklovens § 18 om forretningsgange for udenlandske politisk eksponerede personer.   

Det administrative bødeforelæg vedrører blandt andet overtrædelse af kravet om tilstrækkelig kundeskab ved etablering af 40 kundeforhold i perioden fra september 2019 til marts 2021.

Finanstilsynet har endvidere konstateret, at virksomheden ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme og til at afgøre om virksomhedens kunder var politisk eksponerede personer eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person.  

Fakta: Administrative bødeforelæg

Finanstilsynet kan udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af hvidvaskloven. Det fremgår af § 78 a i hvidvaskloven.
Finanstilsynet kan udstede et administrativt bødeforelæg, når der konstateres en overtrædelse af de bestemmelser i hvidvaskloven, som er omfattet af muligheden. Det medfører, at en sag kan afsluttes uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig.  

Finanstilsynet kan udstede et administrativt bødeforelæg ved overtrædelser:

  1. som ikke skønnes at medføre en højere straf end bøde
  2. som generelt er ensartede og ukomplicerede og uden bevismæssige tvivlsspørgsmål
  3. hvor sanktionsniveauet ligger fast.

Alle tre betingelser skal være opfyldt.

Overtrædelserne skal desuden generelt være klare og umiddelbart konstaterbare. 

Bødestørrelsen beregnes ud fra de samme principper som anvendes af anklagemyndigheden og som følger af forarbejderne til hvidvaskloven.

 

 

 

Senest opdateret 26-05-2023